มี 2 หลักสูตรพันธุวิศวกรรมระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMahidol University

thailand

9949

26

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science in Molecular Genetics and Genetic Engineering

เข้าชม246ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - TOTAL NOT LESS THAN 36 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Molecular Genetics and Genetic Engineering

เข้าชม81ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - STUDENTS WITH MASTER - 48 CREDITS; STUDENTS WITH BACHELOR - 74 CREDITS

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้