เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ TAFE Western Australia

australia

1294

9

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

52724WA Advanced Diploma of Civil and Structural Engineering

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$15,400.00 (฿ 376,430) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

52725WA Diploma of Civil and Structural Engineering

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$15,400.00 (฿ 376,430) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

52757WA Certificate IV in Residential Building Drafting

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$14,260.00 (฿ 348,564) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

52772WA Certificate IV in Landscape Design

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

52831WA Certificate IV in Preparation for Health and Nursing Studies

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ACM30417 Certificate III in Companion Animal Services

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$12,480.00 (฿ 305,055) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ACM40418 Certificate IV in Veterinary Nursing

เข้าชม70ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

A$14,260.00 (฿ 348,564) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AHC20416 Certificate II in Horticulture

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AHC21616 Certificate II in Landscaping

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AHC30716 Certificate III in Horticulture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AHC30916 Certificate III in Landscape Construction

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

AHC40416 Certificate IV in Horticulture

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้