มี 1 หลักสูตรการบิน (พาณิชย์)ระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาจากNew Zealand Aviation

newzealand

619

Private Pilot Licence

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้