หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ Oregon State University อเมริกา

null

97

1

International Year One in Business

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Computer Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Design, Apparel and Merchandising Management

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Engineering

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Exercise and Sport Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Food Science and Technology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Forestry

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in General

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Mathematics

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Natural Resources and Renewable Materials

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Psychology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One in Public Policy

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019, 24 มีนาคม 2020, 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Oregon State เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อที่เก่าแก่และบูรณาการมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

  • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 250 ของโลก (CWUR 2019)
  • มหาวิทยาลัยการวิจัยระดับชั้นนำอันดับที่ 41 ของสหรัฐอเมริกา
  • นักศึกษาจาก 112 ประเทศ
  • ทุนการศึกษาหลากหลายทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี