เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อเมริกา ที่ University of California, Irvine Division of Continuing Education

usa

508

6

ACP Business Administration

เข้าชม12ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 27 กันยายน 2021, 28 มีนาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022, 22 กันยายน 2022

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ACP Business of Esports

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 22 กันยายน 2022

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ACP Creativity and Product Development

เข้าชม4ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 3 มกราคม 2022

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ACP Data Analytics for Business

เข้าชม11ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 3 มกราคม 2022

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ACP Data Science

เข้าชม3ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 28 มีนาคม 2022, 22 กันยายน 2022

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ACP Digital Marketing and Communications

เข้าชม4ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022, 22 กันยายน 2022

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ACP Global Human Resources Management

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ACP Innovation Management and Entrepreneurship

เข้าชม1ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 28 มีนาคม 2022, 22 กันยายน 2022

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ACP International Business Operations and Management

เข้าชม2ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 20 มิถุนายน 2022, 22 กันยายน 2022

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ACP International Finance

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 20 มิถุนายน 2022

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ACP International Tourism and Hotel Management

เข้าชม4ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มีนาคม 2022

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ACP Meeting and Event Planner

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021, 20 มิถุนายน 2022

US$7,900.00 (฿ 245,749) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of California

แผนกการศึกษาต่อเนื่องของ UCI จะมอบประสบการณ์ด้านการเรียน, วิชาชีพและวัฒนธรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของนักศึกษาจากทั่วโลก

  • มหาวิทยาลัยรัฐระดับท็อป 10 ของสหรัฐอเมริกา
  • Irvine เป็นเมืองหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดของสหรัฐอเมริกาโดย FBI
  • มีนักศึกษาจากทั่วโลกมากกว่า 36,000 คน
  • ห้องเรียนอันทันสมัยและการสอนที่มีคุณภาพสูง