เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 3 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับจากUniversity of California, Irvine Division of Continuing Education

usa

507

6

Business English

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Conversation and Culture

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Intensive ESL

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 10 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 23 มิถุนายน 2021, 29 กันยายน 2021, 30 มีนาคม 2022, 22 มิถุนายน 2022, 28 กันยายน 2022

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of California

แผนกการศึกษาต่อเนื่องของ UCI จะมอบประสบการณ์ด้านการเรียน, วิชาชีพและวัฒนธรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของนักศึกษาจากทั่วโลก

  • มหาวิทยาลัยรัฐระดับท็อป 10 ของสหรัฐอเมริกา
  • Irvine เป็นเมืองหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดของสหรัฐอเมริกาโดย FBI
  • มีนักศึกษาจากทั่วโลกมากกว่า 36,000 คน
  • ห้องเรียนอันทันสมัยและการสอนที่มีคุณภาพสูง