มี 1 หลักสูตรการขนส่งและโลจิสติกระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากLoyalist College

canada

91

Graduate Certificate in Supply Chain Management - Global Logistics (LOGS)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 9 กันยายน 2020

CAD$13,650.00 (317,600 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้