มี 1 หลักสูตรการแปรรูปโลหะ (อุตสาหกรรม)ระดับจากLoyalist College

canada

88

Diploma in Welding and Fabrication Technician (WELP)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

CAD$13,650.00 (314,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้