มี 1 หลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากThe Interior Design Institute

newzealand

33

Diploma in Interior Design

เข้าชม17ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 24 WEEKS, HOWEVER YOU CAN TAKE UP TO 1 YEAR TO COMPLETE

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้