มี 1 หลักสูตรงานเลขานุการทางกฏหมายระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากMohawk College

canada

134

Diploma in Office Administration - Legal - 328

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 มกราคม 2020

CAD$14,685.94 (338,291 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้