เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 22 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากMohawk College

canada

461

5

Advanced Diploma in Advertising and Marketing Communications Management - 652

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

CAD$16,639.00 (฿ 387,800) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Business Administration - 632

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

CAD$16,015.00 (฿ 373,257) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing - 362 - 366

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

CAD$16,015.00 (฿ 373,257) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Office Administration - General - 380

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

CAD$16,015.00 (฿ 373,257) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Small Business and Entrepreneurship - 179

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

CAD$14,685.94 (฿ 342,281) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business - Accounting - 316 - 356

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

CAD$16,015.00 (฿ 373,257) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business - Financial Services - 303

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

CAD$16,015.00 (฿ 373,257) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business - Marketing - 319

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

CAD$16,015.00 (฿ 373,257) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Insurance - 318 - 368

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

CAD$16,015.00 (฿ 373,257) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Office Administration - Executive - 327

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

CAD$16,015.00 (฿ 373,257) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Office Administration - Health Services - 335

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

CAD$16,015.00 (฿ 373,257) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma in Office Administration - Legal - 328

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

CAD$16,015.00 (฿ 373,257) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย Mohawk ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเปิดมุมมอง และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

  • ตั้งอยู่ใน Hamilton ซึ่งเป็นชุมชนนานาชาติขนาดใหญ่
  • มีวิทยาเขต 3 แห่ง
  • บริการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 30 อย่าง
  • เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 100 สาขาวิชา