มี 1 หลักสูตรวรรณคดีอังกฤษระดับจากMohawk College

canada

814

7

Certificate in General Arts and Science - English for Academic Purposes (International) - 478

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 28 มิถุนายน 2021, 8 กันยายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021, 5 มกราคม 2022, 28 กุมภาพันธ์ 2022, 2 พฤษภาคม 2022, 27 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Mohawk College

วิทยาลัย Mohawk ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเปิดมุมมอง และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

  • ตั้งอยู่ใน Hamilton ซึ่งเป็นชุมชนนานาชาติขนาดใหญ่
  • มีวิทยาเขต 3 แห่ง
  • บริการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 30 อย่าง
  • เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 100 สาขาวิชา