มี 2 หลักสูตรเมคาทรอนิคส์ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากMohawk College

canada

752

6

Diploma of Computer Engineering Technician - Mechatronic Systems - 563

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

CAD$16,639.00 (฿ 392,101) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Computer Engineering Technology – Mechatronic Systems - 562

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

CAD$17,249.54 (฿ 406,489) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย Mohawk ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเปิดมุมมอง และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

  • ตั้งอยู่ใน Hamilton ซึ่งเป็นชุมชนนานาชาติขนาดใหญ่
  • มีวิทยาเขต 3 แห่ง
  • บริการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 30 อย่าง
  • เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 100 สาขาวิชา