เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Institute of Health & Nursing Australia

australia

61

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BSB42015 - Certificate IV in Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 31 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Weekly

A$6,000.00 (฿ 146,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB51918 - Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 47 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

A$8,000.00 (฿ 195,548) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC30113 - Certificate III in Early Childhood Education and Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 42 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021

A$12,000.00 (฿ 293,322) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC33015 - Certificate III in Individual Support (Ageing, Disability)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

A$5,800.00 (฿ 141,772) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC43015 - Certificate IV in Ageing Support

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$12,000.00 (฿ 293,322) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC43115 - Certificate IV in Disability

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Weekly

A$10,500.00 (฿ 256,657) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC50113 - Diploma of Early Childhood Education And Care

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 92 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC52015 - Diploma of Community Services (Case Management)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 92 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Nursing (Non-Specialisation)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Nursing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

HLT33115 - Certificate III in Health Services Assistance (Assisting In Nursing Work In Acute Care)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$5,800.00 (฿ 141,772) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

HLT37315 - Certificate III in Health Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$5,800.00 (฿ 141,772) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้