ทั้งหมดที่ UMass Boston Navitas Global Student Success Program อเมริกา

null

1243

7

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Graduate Direct Entry

เข้าชม11ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - Two semesters

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

US$29,743.00 (902,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Global Student Success Program: Accounting

เข้าชม7ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$29,743.00 (902,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Global Student Success Program: Applied Physics

เข้าชม5ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 6 CREDITS)

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

US$29,743.00 (902,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Global Student Success Program: Business Administration

เข้าชม10ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

US$29,743.00 (902,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Global Student Success Program: Computer Science

เข้าชม10ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 6 CREDITS)

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

US$29,743.00 (902,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Global Student Success Program: Conflict Resolution

เข้าชม3ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$29,743.00 (902,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Global Student Success Program: Finance

เข้าชม16ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$29,743.00 (902,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Global Student Success Program: Information Technology

เข้าชม10ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$29,743.00 (902,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Global Student Success Program: International Relations

เข้าชม12ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$29,743.00 (902,774 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Intensive English

เข้าชม66ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - Minimum one semester

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Global Student Success Program: 3 Semesters with Academic English

เข้าชม20ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - Minimum one semester

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Global Student Success Program: Accounting

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - Two or three semesters

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

US$34,323.00 (1,041,789 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้