เรียนต่อ อเมริกา ที่ UMass Boston Navitas Global Student Success Program

usa

62

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Graduate Direct Entry

เข้าชม10ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - Two semesters

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

US$29,743.00 (฿ 927,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Global Student Success Program: Accounting

เข้าชม7ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

US$29,743.00 (฿ 927,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Global Student Success Program: Applied Physics

เข้าชม7ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 6 CREDITS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

US$29,743.00 (฿ 927,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Global Student Success Program: Business Analytics

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

US$29,743.00 (฿ 927,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Global Student Success Program: Computer Science

เข้าชม10ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 6 CREDITS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

US$29,743.00 (฿ 927,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Global Student Success Program: Conflict Resolution

เข้าชม3ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

US$29,743.00 (฿ 927,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Global Student Success Program: Finance

เข้าชม10ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

US$29,743.00 (฿ 927,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Global Student Success Program: Information Technology

เข้าชม10ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

US$29,743.00 (฿ 927,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Global Student Success Program: International Relations

เข้าชม13ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

US$29,743.00 (฿ 927,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Global Student Success Program: MBA

เข้าชม14ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - TWO SEMESTERS (UP TO 9 CREDITS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

US$29,743.00 (฿ 927,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Intensive English

เข้าชม66ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - Minimum one semester

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Undergraduate Global Student Success Program: 3 Semesters with Academic English

เข้าชม18ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - Minimum one semester

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้