มี 18 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากJiangsu University

china

4493

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

Bachelor of Food Science and Engineering

เข้าชม79ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥20,000.00 (86,004 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Materials Science and Engineering

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥20,000.00 (86,004 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Science and Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥28,000.00 (120,406 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Food Science and Engineering

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥28,000.00 (120,406 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Science and Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥28,000.00 (120,406 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥28,000.00 (120,406 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Biology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥24,000.00 (103,205 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Chemistry

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥24,000.00 (103,205 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Control Science and Engineering

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥24,000.00 (103,205 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Ecology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥24,000.00 (103,205 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Environmental Science and Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥24,000.00 (103,205 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Food Science and Engineering

เข้าชม68ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥24,000.00 (103,205 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้