มี 6 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากJiangsu University

china

5462

19

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

Bachelor of Accounting

เข้าชม135ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥18,000.00 (79,906 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration

เข้าชม173ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥18,000.00 (79,906 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Management Science and Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥26,000.00 (115,419 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Accounting

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥22,000.00 (97,662 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Business Administration

เข้าชม63ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥22,000.00 (97,662 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Management Science and Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥22,000.00 (97,662 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้