มี 6 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากJiangsu University

china

4493

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

Bachelor of Accounting

เข้าชม97ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥18,000.00 (77,404 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration

เข้าชม125ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥18,000.00 (77,404 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Management Science and Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥26,000.00 (111,805 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Accounting

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥22,000.00 (94,604 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Business Administration

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥22,000.00 (94,604 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Management Science and Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥22,000.00 (94,604 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้