มี 6 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากJiangsu University

china

4895

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

Bachelor of Computer Science and Technology

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥20,000.00 (86,188 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science and Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥28,000.00 (120,663 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Communication and Information systems

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥24,000.00 (103,426 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Computer Science and Technology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥24,000.00 (103,426 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Library Information and Archives Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥22,000.00 (94,807 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Software Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥24,000.00 (103,426 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้