มี 6 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากJiangsu University

china

4493

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

B.S. in Pharmaceuticals

เข้าชม174ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥22,000.00 (94,604 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Clinical Medicine (MBBS)

เข้าชม140ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥34,000.00 (146,207 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical Medicine

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥42,000.00 (180,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Basic Medicine

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥38,000.00 (163,408 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Clinical Medicine

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥38,000.00 (163,408 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Pharmaceutical Science and Engineering

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

¥26,000.00 (111,805 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้