มี 5 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากJiangsu University

china

4876

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

Bachelor of International Economics and Trade

เข้าชม72ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥18,000.00 (77,569 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Applied Economics

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥22,000.00 (94,807 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Communication and Information systems

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥24,000.00 (103,426 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Foreign Linguistics and Applied Linguistics

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥22,000.00 (94,807 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Public Administration

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

¥22,000.00 (94,807 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้