มี 3 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ระดับจากLangara College

canada

312

3

Certificate in Internet and Web Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$18,762.00 (฿ 471,440) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Citation in Full Stack Web Development

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2021

CAD$18,762.00 (฿ 471,440) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Post-Degree Diploma in Web and Mobile App Design and Development

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$15,750.00 (฿ 395,757) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Langara College

วิทยาลัย Langara ในเมือง Vancouver ประเทศแคนาดาให้การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, หลักสูตรอาชีพและการศึกษาต่อกับนักศึกษามากกว่า 23,000 คนในแต่ละปี

  • วิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองที่สวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
  • ชุมชนและสภาพแวดล้อมในวิทยาเขตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยพร้อมด้วยการสอนอันมีคุณภาพ
  • หลักสูตรหลายร้อยหลักสูตรเพื่อการเลือกเส้นทางอาชีพหรือการเรียน