มี 3 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากLangara College

canada

82

Diploma in Early Childhood Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$17,700.00 (407,459 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Education Assistant (Co-ordinated)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,700.00 (407,459 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in General Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$17,700.00 (407,459 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้