มี 7 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจากLangara College

canada

296

3

Associate of Arts (General)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2021

CAD$18,762.00 (฿ 467,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree in Environmental Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$18,762.00 (฿ 467,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science (General)

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2021

CAD$18,762.00 (฿ 467,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science Degree in Environmental Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$18,762.00 (฿ 467,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Citation in Environmental Studies

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2021

CAD$18,762.00 (฿ 467,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Arts and Science (General)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2021

CAD$18,762.00 (฿ 467,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Environmental Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$18,762.00 (฿ 467,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Langara College

วิทยาลัย Langara ในเมือง Vancouver ประเทศแคนาดาให้การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, หลักสูตรอาชีพและการศึกษาต่อกับนักศึกษามากกว่า 23,000 คนในแต่ละปี

  • วิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองที่สวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
  • ชุมชนและสภาพแวดล้อมในวิทยาเขตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยพร้อมด้วยการสอนอันมีคุณภาพ
  • หลักสูตรหลายร้อยหลักสูตรเพื่อการเลือกเส้นทางอาชีพหรือการเรียน