มี 1 หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากNorthern Alberta Institute of Technology

canada

524

6

Bachelor of Technology in Technology Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 5 พฤศจิกายน 2019, 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

6 January 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เป็นวิทยาลัยเทคนิคชั้นน้ำของแคนนาดา NAIT พร้อมมอบการฝึกอบรมจากประสบการณ์จริง ดังนั้นบัณฑิตทุกคนจะมีความรู้และทักษะที่นายจ้างต้องการ

  • NAIT เป็นวิทยาลัยเทคนิคชั้นน้ำของแคนาดา
  • มีหลักสูตรมากกว่า 120 หลักสูตร
  • ศิษย์เก่ากว่า 210,000 คน จาก 95 ประเทศ
  • หนึ่งในผู้ฝึกสอนสายอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา