เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ DNA Kingston Training

australia

96

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

A$5,735.00 (฿ 140,183) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Work Health and Safety

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

A$7,475.00 (฿ 182,715) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Individual Support

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Ageing Support

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Dental Assisting

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

A$7,920.00 (฿ 193,593) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Health Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

A$6,575.00 (฿ 160,716) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

A$5,735.00 (฿ 140,183) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Work Health and Safety

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

A$5,600.00 (฿ 136,884) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Dental Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

A$10,750.00 (฿ 262,768) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Leadership and Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 เทอม

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

A$5,735.00 (฿ 140,183) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Paramedical Science

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

A$7,735.00 (฿ 189,070) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Work Health and Safety

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

A$5,935.00 (฿ 145,072) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้