มี 6 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากDNA Kingston Training

australia

95

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BSB41415 Certificate IV in Work Health and Safety

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

A$5,600.00 (117,317 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSB51315 Diploma of Work Health and Safety

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

A$6,000.00 (125,696 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSB60615 Advanced Diploma of Work Health and Safety

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

A$8,950.00 (187,497 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HLT41115 Certificate IV in Health Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

A$6,500.00 (136,171 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

HLT45015 Certificate IV in Dental Assisting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

A$12,000.00 (251,393 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HLT51015 Diploma of Paramedical Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$15,000.00 (314,241 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้