ทั้งหมดที่ Australian Professional Skills Institute ออสเตรเลีย

null

39

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 MONTHS (26 WEEKS)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 WEEKS ( 2 YEARS) WHICH INCLUDES 30 WEEKS OF WORKPLACE TRAINING AND TERM BREAKS.

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management (Commercial Cookery Stream)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 WEEK WHICH CONSIST OF 20 WEEKS OF FACE TO FACE TRAINING AND 20 WEEKS OF WORKPLACE TRAINING

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$11,000.00 (฿ 238,000) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 SEMESTERS (52 WEEKS) INCLUDING SEMESTER AND HOLIDAY BREAK

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$8,500.00 (฿ 183,909) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - FULL TIME TRAINEESHIP – 12 MONTHS

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Commercial Cookery

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 WEEKS (1 YEAR)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$11,000.00 (฿ 238,000) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Individual Support (Ageing, Home and Community)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 SEMESTER (26 WEEKS) WHICH INCLUDES 160 HOURS OF WORKPLACE TRAINING IN AGED CARE HOMES OR COMMUNITY CARE FACILITIES.

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Individual Support (Disability)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 SEMESTER (26 WEEKS) WHICH INCLUDES 160 HOURS OF WORKPLACE TRAINING IN AGED CARE HOMES OR COMMUNITY CARE FACILITIES

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Patisserie

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 WEEKS (1 YEAR)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021

A$11,000.00 (฿ 238,000) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Ageing Support

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 SEMESTERS (26 WEEKS) INCLUDING SEMESTER/HOLIDAY BREAK AND 8 WEEKS OR 160 HOURS OF WORKPLACE TRAINING IN AGED CARE FACILITIES OR COMMUNITY CARE FACILITIES

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Commercial Cookery

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 78 WEEKS (1.5 YEAR)

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021, 27 เมษายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้