เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Australian Professional Skills Institute

australia

61

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$5,000.00 (฿ 118,237) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Advanced Diploma of Hospitality Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management(Commercial Cookery Stream)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$2,750.00 (฿ 65,030) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$8,500.00 (฿ 201,002) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Certificate III in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Commercial Cookery

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$11,000.00 (฿ 260,120) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Individual Support (Ageing, Home and Community)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$4,950.00 (฿ 117,054) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Individual Support (Disability)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 13 สิงหาคม 2021, 3 ธันวาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Patisserie

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$11,000.00 (฿ 260,120) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Ageing Support

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$4,950.00 (฿ 117,054) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Commercial Cookery

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

A$16,500.00 (฿ 390,180) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้