มี 19 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากThe University of Nottingham Ningbo China

china

3840

11

BA (Hons) International Business with Communication Studies

เข้าชม91ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) International Business with Language

เข้าชม61ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Hons) Finance, Accounting and Management

เข้าชม50ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Hons) International Business Economics

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BSc (Hons) International Business Management

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc International Economics and Trade

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Architecture and Built Environment (Research Areas: Project Manage ...

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Business and Management (Research Areas: Marketing or Strategy)

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Finance

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA International Relations and International Business

เข้าชม142ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc Business Analytics

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 OR 2 YEARS

เริ่มเรียน - 16 กันยายน 2019

¥90,000.00 (387,018 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้