มี 17 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากThe University of Nottingham Ningbo China

china

4009

8

BEng (Hons) Aerospace Engineering

เข้าชม69ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BEng (Hons) Chemical Engineering

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BEng (Hons) Environmental Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BEng (Hons) in Civil Engineering

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BEng Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BEng in Architectural Environment Engineering

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BEng in Mechanical Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OF 4 YEARS

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BEng Mechatronic Engineering

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemical and Environmental Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Civil Engineering

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Energy Technologies

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์, กันยายน 2020

¥90,000.00 (393,588 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้