มี 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากITMO University

russia

119

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Master of Science (ITMO University), Master of Science (Aalto University) - Physics and Technolog ...

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science in Mechatronics (ITMO), Master of Science (TalTech/LUT) - Robotics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้