มี 1 หลักสูตรฟิสิกส์อนุภาคระดับจากITMO University

russia

66

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Master of Science (ITMO University), Master of Science (UEF) - Advanced Materials and Technologie ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้