เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ University of Canterbury International College

newzealand

29

2

Foundation Studies Certificate

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

NZ$23,720.00 (฿ 528,595) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

University Transfer Programme: Commerce

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

NZ$28,900.00 (฿ 644,031) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

University Transfer Programme: Engineering

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021

NZ$39,800.00 (฿ 886,935) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

University Transfer Programme: Product Design - Applied Immersive Game Design

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021

NZ$32,720.00 (฿ 729,159) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

University Transfer Programme: Product Design - Industrial Product Design

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021

NZ$32,720.00 (฿ 729,159) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

University Transfer Programme: Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 18 ตุลาคม 2021

NZ$30,900.00 (฿ 688,600) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Canterbury International College

UC International College เปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเข้าเรียนต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัย Canterbury

  • หลักสูตรโอนหน่วยกิตสู่การเรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สองที่ UC
  • เรียนในเมือง Christchurch เมืองที่มีความหลากหลายและทันสมัย
  • นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมด้านกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง
  • นักศึกษาสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างของมหาวิทยาลัย