เรียนต่อ จีน ที่ New York Institute of Technology-China

china

1035

2

B.S. in Electrical and Computer Engineering

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132–134

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor Fine Arts in Digital Arts

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 125

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Fine Arts in Digital Film and Television Production

เข้าชม122ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Fine Arts in Graphic Design

เข้าชม122ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 123

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - Finance

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - International Business

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - Marketing

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Computer Science

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122–124

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Fine Arts in Digital Art and Design - Graphic Design

เข้าชม120ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้