มี 4 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากNew York Institute of Technology-China

china

773

1

Bachelor of Fine Arts in Advertising, Public Relations, and Technology

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - Finance

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 120

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - International Business

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 120

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration - Marketing

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 120

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้