มี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากNew York Institute of Technology-China

china

430

1

Bachelor of Science in Computer Science

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - TOTAL REQUIRED CREDITS 129 - 131

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Fine Arts in Digital Art and Design - Animation

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้