มี 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากNew York Institute of Technology-China

china

410

1

Bachelor of Fine Arts in Advertising, Public Relations, and Technology

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - TOTAL REQUIRED CREDITS 129 - 131

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้