มี 5 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากNew York Institute of Technology-China

china

410

1

Bachelor Fine Arts in Digital Arts

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 125 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Fine Arts in Digital Film and Television Production

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Arts in Communication Arts

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - THE MINIMUM NUMBER OF CREDITS REQUIRED FOR THE M.A. FOLLOWING THE THESIS OPTION IS 32.

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Fine Arts in Digital Art and Design - Animation

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Fine Arts in Digital Art and Design - Graphic Design

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้