ทั้งหมดที่ Education Centre of Australia ออสเตรเลีย

null

58

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Business

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020, 15 มิถุนายน 2020, 5 ตุลาคม 2020

A$15,760.00 (325,299 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Information Systems

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020, 15 มิถุนายน 2020, 5 ตุลาคม 2020

A$15,760.00 (325,299 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB40215 Certificate IV in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 พฤศจิกายน 2019

A$6,000.00 (123,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB42415 Certificate IV in Marketing and Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 พฤศจิกายน 2019

A$6,000.00 (123,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB50215 Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020, กันยายน 2020

A$12,000.00 (247,690 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB51415 Diploma of Project Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 พฤศจิกายน 2019

A$6,000.00 (123,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 พฤศจิกายน 2019

A$6,000.00 (123,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB52415 Diploma of Marketing and Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 พฤศจิกายน 2019

A$6,000.00 (123,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB61315 Advanced Diploma of Marketing and Communication

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 พฤศจิกายน 2019

A$6,000.00 (123,845 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020, 15 มิถุนายน 2020, 5 ตุลาคม 2020

A$15,760.00 (325,299 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Business Information Systems

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020, 15 มิถุนายน 2020, 5 ตุลาคม 2020

A$15,760.00 (325,299 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Project Management (GradCertPM)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 ตุลาคม 2019

A$12,662.00 (261,354 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้