เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Education Centre of Australia

australia

24

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Marketing and Communication

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021, มกราคม 2022, กุมภาพันธ์ 2022

A$6,350.00 (฿ 157,803) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$15,760.00 (฿ 391,650) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Information Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$15,760.00 (฿ 391,650) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021, มกราคม 2022, กุมภาพันธ์ 2022

A$6,350.00 (฿ 157,803) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Marketing and Communication

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021, มกราคม 2022, กุมภาพันธ์ 2022

A$6,350.00 (฿ 157,803) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma Of Business (DipBus)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$15,760.00 (฿ 391,650) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Business Information Systems (DipBIS)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$15,760.00 (฿ 391,650) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021, มกราคม 2022, กุมภาพันธ์ 2022

A$6,350.00 (฿ 157,803) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Marketing and Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021, มกราคม 2022, กุมภาพันธ์ 2022

A$6,350.00 (฿ 157,803) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Project Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021, มกราคม 2022, กุมภาพันธ์ 2022

A$6,350.00 (฿ 157,803) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Project Management (GradCertPM)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

A$13,180.00 (฿ 327,535) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma of Management (Learning)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021, มกราคม 2022, กุมภาพันธ์ 2022

A$16,000.00 (฿ 397,614) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้