มี 13 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับจากTorrens University

australia

1138

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$22,000.00 (460,887 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Entrepreneurship)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$22,000.00 (460,887 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce (Accounting Specialisation)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$22,400.00 (469,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce (Finance Specialisation)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$22,400.00 (469,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$22,000.00 (460,887 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Management and Commerce)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$24,600.00 (515,355 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate of Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$12,300.00 (257,678 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma of Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$24,600.00 (515,355 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1.3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$36,900.00 (773,033 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Administration and Master of Global Project Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$22,800.00 (477,646 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Administration and Master of Global Project Management

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$22,800.00 (477,646 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Administration and Master of Public Health

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

A$20,400.00 (427,368 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยทอร์เรนส์ ออสเตรเลียเป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุด, นำเสนอสิ่งใหม่ๆ และมุ่งเน้นอาชีพ และมีมุมมองจากทั่วโลกเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

  • เข้าถึงกว่า 300 หลักสูตรที่เน้นอุตสาหกรรมและค่าเล่าเรียนไม่แพง
  • ตัวเลือกเรียนแบบ Hybrid – เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กด้วยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม
  • ตำแหน่งงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลก