เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 21 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากTorrens University Australia

australia

1891

8

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Public Health

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - FULL-TIME: 3 YEARS; ACCELERATED: 2 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

A$26,900.00 (฿ 601,597) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Health Science (Aesthetics)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

A$25,000.00 (฿ 559,105) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Health Science (Clinical Nutrition)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

A$21,800.00 (฿ 487,540) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Health Science (Naturopathy)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

A$22,500.00 (฿ 503,195) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Health Science (Western Herbal Medicine)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

A$21,800.00 (฿ 487,540) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Nursing

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - FULL-TIME: 3 YEARS; ACCELERATED: 2 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

A$26,667.00 (฿ 596,386) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Nutrition

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - FULL TIME: 3 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

A$26,681.00 (฿ 596,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Counselling and Communication Skills

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Health Science

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

A$22,500.00 (฿ 503,195) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Nutrition

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - FULL-TIME: 1 YEAR

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (Public Health)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

A$21,800.00 (฿ 487,540) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (Public Health) And Master of Philosophy (Health)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - PHD: FULL-TIME 3 YEARS; M PHIL: FULL-TIME 2 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Torrens ออสเตรเลียเป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศออสเตรเลีย พร้อมด้วยความแตกต่างอันโดดเด่นในด้านประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรม

  • หลักสูตรที่มุ่งเน้นงานอุตสาหกรรมมากกว่า 300 หลักสูตร
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กพร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
  • การฝึกงานในอุตสาหกรรมกับแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียง
  • เครือข่ายนักศึกษานานาชาติมากกว่า 875,000 คน