เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 7 หลักสูตรMBAระดับจากTorrens University Australia

australia

2192

13

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2021, 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$26,900.00 (฿ 622,617) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business Administration (Advanced)

เข้าชม2ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2021, 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$26,900.00 (฿ 622,617) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business Administration (Sports Management)

เข้าชม5ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2021, 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$31,400.00 (฿ 726,772) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business Administration (Sports Management) (Advanced)

เข้าชม4ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2021, 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$31,400.00 (฿ 726,772) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Business Administration and Master of Global Project Management

เข้าชม1ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2021, 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$25,000.00 (฿ 578,640) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business Administration and Master of Public Health

เข้าชม2ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2021, 31 พฤษภาคม 2021, 13 กันยายน 2021

A$22,450.00 (฿ 519,619) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Business Administration in International Hotel Leadership

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021, 10 พฤษภาคม 2021, 5 กรกฎาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021, 25 ตุลาคม 2021

A$32,000.00 (฿ 740,659) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Torrens ออสเตรเลียเป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศออสเตรเลีย พร้อมด้วยความแตกต่างอันโดดเด่นในด้านประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรม

  • หลักสูตรที่มุ่งเน้นงานอุตสาหกรรมมากกว่า 300 หลักสูตร
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กพร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
  • การฝึกงานในอุตสาหกรรมกับแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียง
  • เครือข่ายนักศึกษานานาชาติมากกว่า 875,000 คน