เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Danford College

australia

61

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Banking Services Management (FNS60620)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022, 14 กุมภาพันธ์ 2022, 28 มีนาคม 2022, 18 เมษายน 2022, 16 พฤษภาคม 2022, 27 มิถุนายน 2022, 18 กรกฎาคม 2022, 8 สิงหาคม 2022, 26 กันยายน 2022, 17 ตุลาคม 2022, 28 พฤศจิกายน 2022

A$10,000.00 (฿ 240,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Building and Construction (Management) (CPC60220)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 13 มีนาคม 2022, 8 พฤษภาคม 2022, 31 กรกฎาคม 2022, 25 กันยายน 2022, 18 ธันวาคม 2022

A$12,000.00 (฿ 288,115) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Civil Construction Design (RII60520)

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 11 เมษายน 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 1 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022, 21 พฤศจิกายน 2022

A$12,000.00 (฿ 288,115) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Conveyancing (BSB60220)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$12,000.00 (฿ 288,115) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Information Technology (Telecommunications Network Engineering) (ICT60220)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 21 มีนาคม 2022, 4 เมษายน 2022, 2 พฤษภาคม 2022, 27 มิถุนายน 2022, 11 กรกฎาคม 2022, 1 สิงหาคม 2022, 19 กันยายน 2022, 10 ตุลาคม 2022, 21 พฤศจิกายน 2022

A$14,000.00 (฿ 336,134) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Interior Design (MSF60118)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$15,000.00 (฿ 360,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Leadership and Management (BSB60420)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 28 กุมภาพันธ์ 2022, 28 มีนาคม 2022, 25 เมษายน 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022, 18 กรกฎาคม 2022, 15 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022, 10 ตุลาคม 2022, 7 พฤศจิกายน 2022

A$9,500.00 (฿ 228,091) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Program Management (BSB60720)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 31 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 14 มีนาคม 2022, 4 เมษายน 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 27 มิถุนายน 2022, 25 กรกฎาคม 2022, 22 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022, 3 ตุลาคม 2022, 21 พฤศจิกายน 2022

A$9,000.00 (฿ 216,086) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Travel and Tourism Management (SIT60116)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$12,000.00 (฿ 288,115) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Business (Customer Engagement) (BSB30120)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$4,000.00 (฿ 96,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Leadership and Management (BSB40520)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 38 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$6,000.00 (฿ 144,058) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Banking Services Management (FNS50920)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$9,000.00 (฿ 216,086) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse