เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Milcom Institute

australia

56

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BSB50215 Diploma of Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

A$9,550.00 (฿ 230,120) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB60215 Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

A$9,550.00 (฿ 230,120) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

A$9,550.00 (฿ 230,120) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB80515 Graduate Certificate in Management (Learning)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB80615 Graduate Diploma of Management (Learning)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

A$13,950.00 (฿ 336,145) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ICT60615 Advanced Diploma of Telecommunication Network Engineering

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

A$15,000.00 (฿ 361,446) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Milcom Institute

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Milcom ส่งเสริมให้สถาบันแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากทั้งนักศึกษาและนายจ้าง

  • วิทยาเขตตั้งอยู่ในออสเตรเลีย
  • เพียบพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์
  • เปิดสอนหลักสูตร pathway เพื่นมหาวิทยาลัย Southern Cross
  • หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน