เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Milcom Institute

australia

92

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BSB50215 Diploma of Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

A$9,550.00 (฿ 226,303) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB60215 Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

A$9,550.00 (฿ 226,303) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

A$9,550.00 (฿ 226,303) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB80515 Graduate Certificate in Management (Learning)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB80615 Graduate Diploma of Management (Learning)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

A$13,950.00 (฿ 330,569) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ICT60615 Advanced Diploma of Telecommunication Network Engineering

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - Monthly

A$15,000.00 (฿ 355,450) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse