เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Front Cooking School

australia

47

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Hospitality Management - Commercial Cookery and Patisserie Streams

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

A$8,400.00 (฿ 202,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Commercial Cookery

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021, ธันวาคม 2021, มกราคม 2022

A$10,000.00 (฿ 240,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Patisserie

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021, 31 มกราคม 2022

A$10,500.00 (฿ 252,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Commercial Cookery

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021, 31 มกราคม 2022

A$8,400.00 (฿ 202,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Patisserie

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021, 31 มกราคม 2022

A$9,450.00 (฿ 227,685) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Hospitality Management - Commercial Cookery Stream

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

A$8,400.00 (฿ 202,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Hospitality Management - Patisserie Stream

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

A$8,400.00 (฿ 202,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้