เรียนต่อ จีน ที่ Southeast University - Monash University Joint Graduate School (Suzhou)

china

523

2

Diploma of Commerce

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Joint PhD - Doctor of Philosophy (Department of Civil Engineering)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 AND 4 YEARS

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Civil Engineering

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Industrial Design

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Information Technology Systems

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of International Business

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥60,000.00 (฿ 309,103) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Interpreting and Translation Studies

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

¥40,000.00 (฿ 206,069) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Transportation Systems

เข้าชม69ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้