มี 1 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากSoutheast University - Monash University Joint Graduate School (Suzhou)

china

79

Master in Civil Engineering (Geomechanics or Water Management) or Master of Transportation Systems

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 TO 2.5 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้