มี 5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากXiamen University Malaysia Campus

malaysia

116

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Chemical Engineering with Honours

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021, เมษายน 2021

RM26,000.00 (190,401 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Electrical and Electronics Engineering (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021, เมษายน 2021

RM26,000.00 (190,401 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering in Digital Media Technology (Honours)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021, เมษายน 2021

RM26,000.00 (190,401 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering in New Energy Science and Engineering (Honours)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021, เมษายน 2021

RM26,000.00 (190,401 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science in Marine Biotechnology (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, กุมภาพันธ์ 2021, เมษายน 2021

RM26,000.00 (190,401 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้