เรียนต่อ จีน ที่ Ecole de Management de Lyon / Sun Yat Sen University

china

911

5

Global BBA

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Digital Marketing and Data Science

เข้าชม84ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Finance

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 MONTHS INCLUDING A 6 MONTH-INTERNSHIP

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Global Innovation and Entrepreneurship

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Health Management and Data Intelligence

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in International Hospitality Management

เข้าชม79ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Luxury Management and Marketing

เข้าชม81ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Sports Industry Management

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Strategy and Consulting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Supply Chain and Purchasing Management

เข้าชม69ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 MONTHS INCLUDING A 6-MONTH INTERNSHIP

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้